top of page

Privacy beleid

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Identificatiegegevens zoals naam, voornaam;

  • Contactgegevens zoals uw adres, telefoonnummer of e-mailadres;

 

Waarom verwerken wij  uw persoonsgegevens?

Het verwerken van aanvragen;

  • Het opmaken van uw account;  

  • Het uitvoeren van onze dienstverlening en contractuele afspraken;

  • Het onderzoeken van nieuwe diensten;

  • De verzending van nieuwsbrieven en advertenties (direct marketing)

 

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

  • Wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

  • Deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn in de uitvoering van de contractuele afspraken;

  • Deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van een voor ons gerechtvaardigd belang;

  • Wij hiervoor uw toestemming hebben ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan het posten van een review of foto.

 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren  uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Wanneer delen wij uw persoonsgegevens?

Wij verkopen  uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

             

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken en dit met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.       

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

              

Welke rechten kan u uitoefenen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sportbox4home en heeft u het recht op                gegevensoverdraagbaarheid. U kan uw rechten uitoefenen door contact op te nemen via          sportbox4home@teleent.be Om u afdoende te kunnen identificeren alvorens uw verzoek uit te oefenen, kunnen wij u om bijkomende informatie verzoeken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u, enkel en allen wanneer dit nodig geacht wordt, een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. U heeft de  mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link:                https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via sportbox4home@telenet.be

Anker 1
bottom of page