top of page

Huurvoorwaarden

 1. De goederen blijven eigendom van Sportbox4home, ook bij faillissement van de klant.

 2. De huurder mag noch de gehuurde materialen, noch de bijgeleverde spelinstructies en attributen verder vervreemden, uitlenen, laten gebruiken, in pand geven aan derden.Huurrechten mogen niet geheel of ten dele worden overgedragen.

 3. De goederen mogen enkel gebruikt worden onder toezicht van een volwassene.  De klant neemt acte van de spelvoorschriften.  Sportbox4home kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fysieke letsels, schade aan gebouwen, terreinen, materialen van derden ed.

 4. De reservatie komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging (via mail) van Sportbox4home.  Annulering kan door de huurder gebeuren tot 72 uur voor de afgesproken datum.  Bij laattijdige annulering wordt 30% van het uitleenbedrag toch aangerekend. 

 5. Huurperiode is op dagbasis en wordt onderling schriftelijk afgesproken.  Er kan geen stilzwijgende verlenging zijn.

 6. De huur gaat in vanaf moment dat de klant de goederen in ontvangst neemt en de klant is er mee akkoord dat de goederen in goede staat zijn ontvangen.

 7. Indien er na aflevering toch schade of tekorten zouden vastgesteld worden of bij defecten tijdens het gebruik, dient de klant Sportbox4home hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Contactgegevens zijn te vinden op de website. Melding van schade na de huurperiode kan niet meer behandeld worden en zal doorgerekend worden.

 8. Vanaf ontvangstname is de klant verantwoordelijk voor de gehuurde goederen en dient hij de nodige zorgen te besteden om de goederen in dezelfde staat als bij ontvangst terug in te  leveren.

 9. Huurder is aansprakelijk voor verlies of diefstal van de gehuurde goederen en moet binnen 24 uur gemeld worden aan Sportbox4home.  Huurder zal dit vergoeden aan nieuwwaarde.

 10. Extra kosten voor zware beschadiging zal ook doorgerekend worden (bij niet recuperatie ook aan nieuwwaarde)

 11. Extra kosten ten gevolge beschadiging, verlies of diefstal zoals oa. verlies van huurinkomsten, uren voor vervangen van materiaal, worden mee aangerekend aan de klant.

 12. De aflevering van gehuurde goederen aan de huurder gaat door op adres van Sportbox4home of op de onderling afgesproken plaats van levering.   Bij levering op een ander adres dan adres van Sportbox4home, zullen transportkosten aangerekend worden, zoals schriftelijk overeengekomen.

 13. De teruggave van de gehuurde goederen gebeurt op de afgesproken locatie op afgesproken tijdstip.  Indien dit niet gebeurt, kan Sportbox4home de goederen zelf terug halen, zonder rechterlijke tussenkomt of aanmaning.  Alle kosten die daarmee gepaard gaan zijn voor rekening van de huurder.  Ook de huurprijs blijft doorlopen tot de goederen zijn ingeleverd. Als het gehuurde goed niet kan gerecupereerd worden, zal het gefactureerd worden aan nieuwprijs.

 14. Er wordt een voorschot gevraagd van 10% te betalen bij reservatie. Saldo te betalen bij afhaling: cash, Payconiq of per overschrijving.  Zonder betaling wordt de reservatie niet bevestigd.

 15. Elke betwisting in verband met uitvoering van de uitleenovereenkomst valt onder de uitstluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Turnhout.

 16. Voor het leveren en ophalen van spelen buiten Dessel, Mol en Retie rekenen wij een extra vervoerskosten aan. Echter leveren wij enkel binnen een straal van 50km. 

Anker 1
bottom of page